Call Us +972 722 555 722 // +32 476 05 19 91 call

האלטרנטיבה הטובה ביותר לניידות בקיבוצים ומחוצה להם

האלטרנטיבה הטובה ביותר לניידות בקיבוצים ומחוצה להם

קיבוצים רבים ומפעלים בקיבוצים מאמצים פתרונות תחבורה חשמליים, ביניהם גם קטנועים חשמליים; אייל אמזלג ממפעל לגין בקיבוץ יגור: “קטנוע חשמלי הוא פתרון מושלם לכלי חשמלי נקי שמאפשר יציאה גם מאזורים תפעוליים”