Call Us +972-722-555-722 call

חברת בליץ מוטורס הישראלית משיקה את הבליץ 3000X

חברת בליץ מוטורס הישראלית משיקה את הבליץ 3000X

לראשונה בישראל מושק קטנוע חשמלי בעל סוללות נשלפות הניתנות להחלפה ומספקות טווח של כ-40 ק”מ כל אחת