Call Us +972 722 555 722 // +32 476 05 19 91 call

חברת בליץ מוטורס הישראלית משיקה את הבליץ 3000X

חברת בליץ מוטורס הישראלית משיקה את הבליץ 3000X

לראשונה בישראל מושק קטנוע חשמלי בעל סוללות נשלפות הניתנות להחלפה ומספקות טווח של כ-40 ק”מ כל אחת