Call Us +972 722 555 722 // +32 476 05 19 91 call

המכונית ללא נהג שחורשת בכבישי תל אביב

המכונית ללא נהג שחורשת בכבישי תל אביב

תערוכת אקומושן נפתחה והעניקה לנו הצצה לחידושים שאוטוטו יגיעו לכביש הציבורי. לא תופתעו לשמוע שהמכונית האוטונומית כיכבה – קבלו הצצה לנהיגה ממוחשבת בלי ידיים, בתל אביב