Call Us +972 722 555 722 // +32 476 05 19 91 call

בלי זיהום ורעש: הפיצה של דומינו’ס תגיע על חשמל

בלי זיהום ורעש: הפיצה של דומינו’ס תגיע על חשמל

מאפריל יתבסס הצי של רשת שליחי הפיצה על 450 קטנועים חשמליים. התרומה הסביבתית ברורה, אך המעבר יקטין גם את הוצאות ביטוח החובה ביותר ממיליון שקל.