Call Us +972 722 555 722 // +32 476 05 19 91 call

אם בטר פלייס הייתה מצליחה, היינו היום במקום אחר לגמרי

אם בטר פלייס הייתה מצליחה, היינו היום במקום אחר לגמרי

אחרי שרפאל מוזינסקי סיים תואר בכלכלה בלונדון, הוא עמד בראש תחום גידור מחירי הנפט בברקליס ■ כיום, בסך-הכול בן 31, הוא עומד בראש בליץ מוטורס ומנסה לגמול את התעשייה הישראלית מנפט